BONIFATIUS KLOOSTERPAD

De Noordzee schonk de wereld Fryslân. Een waterrijke delta aan het eind van talloze riviermondingen. Een gebied van kreken, geulen, slikvelden, schorren, kwelders, oeverwallen en stranden. Een land dat met de getijden mee bewoog, dat steeds andere gedaanten aannam. Na het instorten van het Romeinse Rijk werkten de Friezen zich op tot een Europese grootmacht met een handelsvloot en filialen in riviersteden en havens aan zee in Duitsland, Frankrijk, Engeland en

langs de Oostzee.

 

Lees meer...

IN HET VOETSPOOR VAN HEILIGEN EN PELGRIMS