Bonifatius Kloosterpad

TWEE BAKSTENEN GRAFZERKEN EN MANSHOGE MONNIKEN

Voor de kloosterlingen van het Smelna convent bij Smalle Ee zat er in de late middeleeuwen niets anders op dan eerst te voet naar Drachten te lopen en vervolgens de weg op te gaan naar Opeinde en Nijega alvorens ze op de beschermde route van het Kloosterpad naar Burgum kwamen.

Lees meer...

ETAPPE 4: DE VEENHOOP - DRACHTEN
66 - 23 - 28, bij Petgatten de Feanhoop RA Drachtster Heawei en vervolgens LA over schelpenpad terug naar Bûtendiken (RA). Van 28 - 24 - 25 (fietspad langs de Biskopswei)  21 - 32 - 45 - 42 richting 44 tot Karmelklooster Drachten.

Download route
Pleisterplekken

18 B&B De Wilgen.
Op een kavel van ruim anderhalve hectare duidelijk een plek om tot rust te komen, te ontspannen en te genieten van de rijke natuur van het oostelijk- Friese coulisselandschap en de waterpartijen rondom De Wilgen, Smalle Ee en het historische buurtschap Buitenstverlaat. De bossen van Beetsterzwaag beginnen op 500 meter afstand van onze B&B. In het bijgebouw van de villa (2014) bevinden zich twee ruime slaapkamers met een eigen badkamer, een sauna en de gezamenlijke B&B zitkamer. Zie voor contactgegevens op de website van www.bedandbreakfast.nl of bel met 06-51507444.

19 De Kan Hoeve.
In een voormalige Friese stal is een royale B&B gemaakt met vier ruime kamers, elk met een aparte badkamer en zithoek. Er is tevens voorzien in een woonkeuken waar de gasten gebruik van mogen maken. Ook is er bij de boerderij een minicamping. De Kan Hoeve is landelijk gelegen tussen natuurgebieden aan deDrachtster Heawei 38, De Veenhoop; 06-51479486; www.kanhoeve.nl

21 Karmelklooster Drachten.
 Het enige authentieke kloostergebouw dat de provincie Fryslân (nog) kent. Een unieke pleisterplaats voor 'pelgrims' met kloostercellen, stilte kapel, kloostergang, bibliotheek en open binnentuin. In 1936 gesticht door zusters Karmelietessen van de orde der Karmelieten. De oorspronkelijke kloosterfunctie is in het interieur nog herkenbaar aanwezig. Na vertrek van de laatste zusters (1993) is het klooster door de nieuwe eigenaar, familie Hofstra in Drachten, in gebruik genomen  voor lezingen, concerten, culturele voorstellingen en tentoonstellingen. Op afspraak is het hele jaar door voor groepen een rondleiding (min. 10 personen) of overnachting (min. 8 personen) mogelijk. Overnachting is in voormalige kloostercellen van de Karmelietessen, inclusief ontbijt. Burgemeester Wuiteweg 164 te Drachten.Reserveringen: tel. 0512- 512103. www.karmelklooster.nl

Tijdens het zomerseizoen vaart tegenwoordig een pontje over de Wide Ie die de route aanzienlijk bekort en een stuk aantrekkelijker maakt voor wandelaars. In twee minuten zijn we over. In het spoor van de Ie loopt het heerlijk over de kade naar Drachten door de Bûtendiken. Aan de rechterhand ligt het veen waarin boerendorpen zoals Kloesewier zijn verdronken. De middeleeuwse kolonisten namen de wijk naar de hoger gelegen zandruggen. Boornbergum, Smalle Ee en De Wilgen en verderop Noorder- en Zuider-Dragten ontstonden. Tegenwoordig mag het boezemland, bûtlân, bij overvloedige regenval en in de winter weer overstromen. Het is door Wetterskip Fryslân ingericht als buffergebied om het hemelwater tijdelijk op te vangen alvorens het door gemalen wordt geloosd op het buitenwater van Waddenzee en IJsselmeer. De natuur vaart er wel bij. Ik maak een ommetje om ‘petgatten de Feanhoop’ en verbaas me over de vele ottersporen die ik in het riet en gras vind. Het is net alsof ik door een impressionistisch schilderij loop. Het rood van de zuring, geel van boterbloemen en groen van het voorjaarsgras. Rond 1200 is het klooster Smalle Ee gesticht door Augustijner monniken als dubbelklooster. Omstreeks 1400 vertrokken de monniken naar de uithof ten zuiden van De Veenhoop, Flearbosk of Vlierbos. Daarna ging het convent verder als vrouwenklooster onder de naam Smelna of Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent. Smalle Ee groeide uit tot de belangrijkste plaats van de grietenij Smallingerland, een verbastering van Smalle Ee-land.

De haven was vijf keer groter dan tegenwoordig, het witte zand dat bij Smalle Ee aan de oppervlakte kwam was gewild. Rond de haven stonden pakhuizen en schuren. Ik maak een rondje om het kloosterterrein dat nog als een langgerekte bult in het vlakke boerenland herkenbaar is. Smelna behoorde tot de toonaangevende kloosters in oostelijk Fryslân, om die reden stond het mede aan de basis van het Kloosterpad 1453. Bij de opheffing bezaten de nonnen zo’n 1169 hectare grond, evenveel als het Burgumse Barraconvent. Uit opgravingen is vast komen te staan dat de abdijkerk uit tufsteen bestond, eenbeukig was, met een iets inspringend gesloten koor. In 1980 is een grafveld aangetroffen, met onder meer bakstenen grafkeldertjes. Eerder trof archeoloog Van Giffen bij een opgraving in 1922 een skelet in een kist aan en een gesloten steenkist en scherven vaatwerk. In 2018 verrees op de heuvel aan de Kleasterkampen een constructie uit wilgentenen die drie manshoge monniken verbeelden. ‘De trije mûntsen underweis’ (‘De drie monniken onderweg’) zijn gemaakt van lichte geschilde en donkere ongeschilde wilgentenen en zijn in de buurt gesnoeid. Het vervolg is een afwisselend pad langs hoge boomwallen, waterplassen en ruige stukjes natuur, begraasd door Schoonebeker heideschapen. Langs de Bisschopsgraven, waar gesneuvelde soldaten uit het leger van Bommen Berend, de bisschop van Münster, een naamloos graf vonden, gaat het vervolgens naar het  klooster Karmel, aan de rand van het vroegere Suyder-Dragten.