Bonifatius Kloosterpad

EEN BOERDERIJ IS ALLES WAT REST VAN VROUWENKLOOSTER GALILEA

Het is stil in Buitenpost. Het dorp staat in demeivakantie in ruststand. De komende driedagen maak ik een cirkelvormigerondwandeling om Buitenpost heen langsde vroegere kloostergoederen. Een verhaalover boetedoening, de strijd tegen de zee,hulpvaardigheid en vrome intenties.

Lees meer...

BUITENPOST TRAJECT 1
Met gezicht naar station Buitenpost LA en vervolgens RA 56 - 46 - 85 - 42 - 94 - 65 - 86 - 75 - 57 - 58.

Download route
Pleisterplek

13 Op landgoed De 4 Elementen  werken en leren mensen met diverse achtergronden,disciplines en toekomstdromen samen van én met elkaar. Wij geloven in een gelijkwaardige maatschappij en bieden iedereen de kans om zich te ontwikkelen naar eigen vermogen en op eigen tijd. De deelnemers zorgen voor het onderhoud, de bediening in café en restaurant en ontvangen de gasten. De 4 Elementen ligt opeen eiland in het Knillesdjip, onderdeel van het Prinses Margrietkanaal.Groningerstreek 34, Stroobos; 0512-712400;www.de4elementen.nl

Het is stil in Buitenpost. Het dorp staat in de meivakantie in ruststand. De komende drie dagen maak ik een cirkelvormige rondwandeling om Buitenpost heen langs de vroegere kloostergoederen. Een verhaal over boetedoening, de strijd tegen de zee, hulpvaardigheid en vrome intenties.
In de lucht drijven een paar lodderige watten wolken. Traag zeilen ze voorbij op de bries. Over de velden hangt een lichte nevel. In de loop van de dag groeien de luchtschepen uit tot bredere wolkenvelden. De zon speelt vandaag verstoppertje. Het coulissenlandschap doet weldadig aan. Op de akkers liggen dikke plassen. De weilanden dampen uit. Pinkster- enpaardenbloemen schieten in bloei. Het is groeizaam weer. De zuring kleurt zachtroze. Eerste aansteekpunt is Kollum, een dorp dat jarenlang fungeerde als poort tussen de open weilanden en het veengebied. De imposante Maartenskerk voert helemaal terug naar de middeleeuwen. De oorspronkelijke kerk is rond 1100 gebouwd van Duitse tufsteen. Over rustige landwegen bereik ik door een open landschap, van polders met weilanden zover het oog reikt, het terpdorp Burum. Stuit op een kapelletje voor Foekje Dillema, recordhoudster hardlopen. Zij bleek een verstoorde geslachtsontwikkeling te hebben vanwege een afwijkendY-chromosoom. Doordat zij in 1950 een discriminerende geslachtstest weigerde, werd ze door de atletiekunie geroyeerd en werden haar records geschrapt. Pas recent, kort na haar dood in 2007, is haar persoonlijk record alsnog erkend. De rode lotus in de kapel staat voor medeleven met het in de kiem gesmoorde Friese talent. Vanuit een groen landschapsschilderij loop ik Burum binnen. Daarachter, aan de overkant van de weg tussen Leeuwarden en Groningen, loopt de oude rijksweg of heirweg. Het vrouwenklooster Galilea dateert van rond 1300, het was een vrouwendependance die vanuit Gerkesklooster door de Cisterciënzer monniken is opgezet. Galilea speelde een grote rol in de aanleg en het beheer van sluizen, waterlossingen en bruggen waar ze tol over hieven. Daarnaast was het klooster betrokken bij inpolderingen in het Lauwersmeergebied. Een naam bij de entree naar het boerenerf en een vervallen boerderij achterop het terrein is alles wat rest van Galilea. Plastic wappert in de ramen, het dak staat op instorten. In 1580 vluchtten de kloosterlingen naar het refugium bij het latere Aduarder Gasthuis in Groningen. In april van dat jaar besloten de Staten van Friesland beide kloosters publiekelijk te verkopen. Het ‘syeck-huys’, ‘portierhuys’ en de ‘nyeuwe zael’ gingen tegen de vlakte en in 1585 volgde de rest van de gebouwen. De stenen dienden voor de versterking van de schans bij Munnekezijl in de strijd tegen de Spanjaarden die nog altijd in Groningen de dienst uitmaakten. Over de smalle, rustige landweg op een dijk die kronkelend de meanderende Lauwers volgt, bereik ik Stroobos met De 4 Elementen, café, restaurant, zorg- en activiteitencentrum en camping in één op een schiereiland tussen waterwegen.